Версія для друку

Зміст

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

економіка та управління національним господарством

Маргасова В. Г., Клименко Т. В. Економіка безпекознавства як інтегрований напрям забезпечення стійкості економіки до загроз

Литовченко М. В. Аналіз загроз економічній безпеці України в результаті впливу процесів корпоративної консолідації

Філіпова Н. В. Регулювання державно-приватного партнерства в Україні

Шульга В. М. Роль та вплив професійної етики на розвиток соціальної відповідальності бізнесу

Афтанділянц В. Є. Стан українського ринку консультування

Пономаренко С. В. Сучасні тенденції та детермінанти соціально-економічного розвитку сільського господарства України

 

Регіональна економіка

Боронос В. Г., Довга Л. В. Методичні підходи щодо оцінки рівня безпеки регіону шляхом розширення системи екологічних індикаторів

Кунденко А. В., Пономаренко О. В. Політика і стратегічні напрями підтримки малого та середнього підприємництва в Чернігівській області в умовах трансформації суспільно-економічних відносин


ІнНОВАЦІЇ

Гарафонова О. І., Янковий Р. В. Застосування інновацій та інноваційних методів антикризового управління на вітчизняних підприємствах легкої промисловості в умовах кризового стану в країні

Роговий А. В. Застосування інструментів маркетингових комунікацій підприємств упродовж інноваційного циклу продукції

Савіна Г. Г., Крутій І. А., Скоробагатько О. В. Колективні та індивідуальні мотиви інноваційної діяльності

Смирнов Є. В. Концепція інноваційної активності виробничої компанії на основі поведінкового підходу

Ткаленко Н. В. Інноваційно-орієнтована економіка як домінанта розбудови постіндустріального суспільства

Зарицька Н. М. Стратегічний аналіз інноваційного потенціалу підприємства

Тернова Л. Ю. Особливості інноваційного розвитку країн в контексті глобалізаційних процесів

Нуримбетова Ж. К. Методи тестування обладнання та ідентифікація


Управління підприємством

Бай С. І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства як напрям здійснення змін в процесі його організаційного розвитку

Босовська М. В. Методологія формування та розвитку стратегічного партнерства в туризмі

Малюкіна А. О. Аналіз процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві

Гончар О. І. Синергетичний підхід до оцінювання потенціалу підприємства за умов глобалізації

Мовчан О. П., Желдак І. Л. Передумови активізації державного регулювання розвитку телекомунікаційної галузі України

Никифорчин М. Д. Операційна ефективность у процесі створення цінності на підприємстві


Фінанси. Банківська справа

Левківський В. М. Світовий ринок ІРО: аналіз тенденцій

Виговська В. В. Сучасні реалії та детермінанти розвитку страхового ринку України

Гмиря В. П. Механізм управління банківськими ризиками при кредитуванні реального сектору економіки


Відомості про авторів

Правила оформлення та подання рукопису до журналу

 

Читати 5220 разів